(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Komunikácia – proces prenosu verbálnej a neverbálnej informácie medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi. Efektívna komunikácia – proces verbálnych a neverbálnych informácií takým spôsobom, že vytvára vzájomné porozumenie medzi dvomi a viacerými ľuďmi.

K základným komponentom efektívnej komunikácie patria: verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia a načúvanie. Verbálna a neverbálna komunikácia sú efektívnymi nástrojmi poznania zákazníka a jeho pozitívneho ovplyvňovania prostredníctvom určitých kľúčov (kľúčov moci a kooperatívnych kľúčov). Predajca by mal rešpektovať sociálnu zónu, trénovať ovládanie neverbálnych signálov tela a tváre, ako aj pohybov rúk a tela. Oblečením by mal komunikovať priblíženie sa k svojmu zákazníkovi. Je veľmi potrebné poznať a rešpektovať medzikultúrne rozdiely v neverbálnej komunikácii.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár