(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Súčasné smery ekonomického myslenia

1 Abstraktno modelový smer
A neokeynesove teórie
B neoklasické teórie

2 Sociálno ekonomické, sociálno-historický smer
A teórie o transformácii kapitalizmu
B teórie konvergencie

3 Radikálna teória, inšitucionalizmus, neoinštitucionalizmus, nová ekonómia, konzervatívna ekonómia

W.W.Rostow

– teória industriálnej spoločnosti a štádiá vo vývoji spoločnosti (tradičná spoločnosť, štádium prípravy spoločnosti na rozbeh, štádium rozbehu, štádium zrelosti, vek vysokej hromadnej spotreby predmetov dlhodobej spotreby).

Cobb-Douglasova produkčná funkcia

– y= A. L na alfu x K na betu

A – koeficient proporcionality – vplyv technického pokroku, rast kvalifikácie zamestnancov
alfa, beta – koeficienty elasticity
L – práca
K – kapitál

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 5.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár