(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Informatizácia – proces uplatňovania informačnej techniky. Proces informatizácie sa začal okolo r. 1944, súvisel so vznikom prvých PC. Dôvodom – príčinou jej vzniku je riešenie problému informačnej explózie. Informatizácia predstavuje priamy dôsledok rozvoja spoločnosti.

Informačná technika – všetky druhy zariadení na zber, spracovanie, uchovanie, prenos, prezentáciu, šírenie informatizácií vrátane programového vybavenia.

Informačná explózia – obrovské zvýšenie požiadaviek na rýchlosť a objem spracovaných informácií.

Problém egyptského faraóna – skutočnú moc v krajine mali pisári, nie faraóni. Kým sa faraóni nenaučili písať a čítať, diktovali údaje pisárom, ktorí neboli kontrolovaní. Pisári tak zapisovali, čo chceli, mohli skresliť info úmyselne alebo neúmyselne.

Informačný systém firiem – ISF – súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, spracovanie (jadro ISF), uchovávanie, výber, distribúciu, prezentáciu informácií vo firme pre potreby rozhodovania tak, aby manažéri mohli vykonávať svoje riadiace funkcie.

Hlavná úloha ISF – zabezpečiť dostatok relevantných (najdôležitejších), aktuálnych, presných informácií v stanovenom termíne, vo vhodnej forme pre prípravu rozhodnutí.

2. gramotnosť – schopnosť manažéra aktívnej práce s PC.

3 najdôležitejšie zdroje rozvoja každej firmy:
o ľudia – PS
o kapitál – finančné prostriedky
o informácie

? údaje a informácie
údaj – materiál, ktorý spracujeme na informáciu,
informácia – hotový výrobok, zmysluplná interpretácia údajov a vzťahov medzi nimi.

? Vzájomný vzťah IS, AIS, ASSD
AIS – automatizované IS
ASSD – automatizovaný systém spracovania dát

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 13.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. Vit

  Čo presne znamená termín informačná explózia?

 2. GoldenEagle

  Informačná explózia odkazuje na obrovský nárast množstva a rýchlosti produkcie informácií, čo vyvíja tlak na organizácie a jednotlivcov v ich schopnosti spracovať a využívať tieto informácie efektívne.

 3. Martin Luba

  Sú manažérske informačné systémy skutočne nevyhnutné pre úspech každej firmy, alebo existujú prípady, kde firmy prosperujú aj bez nich?

 4. Erik Lucivjansky

  Hoci manažérske informačné systémy môžu výrazne prispieť k efektívnosti a rozhodovacím procesom v organizácii, existujú firmy, ktoré môžu prosperovať aj bez nich, najmä ak sa spoliehajú na tradičné metódy správy a komunikácie alebo sú v odvetviach, kde nie je potrebná intenzívna správa dát.

 5. Adriana

  Môže závislosť na manažérskych informačných systémoch potenciálne oslabiť schopnosť manažérov robiť rozhodnutia založené na intuícií a osobných skúsenostiach?

 6. Michal Knazik

  Závislosť na manažérskych informačných systémoch by nemala oslabovať schopnosť manažérov využívať intuíciu alebo osobné skúsenosti pri rozhodovaní. Skôr by mali slúžiť ako doplnok k týmto tradičným metódam, poskytujúc dôkladný základ dát pre informované rozhodnutia, zatiaľ čo intuícia a skúsenosti pridávajú hodnotu tam, kde dáta nedokážu poskytnúť celý obraz.

Pridaj komentár