(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Triáda ekonomických problémov:
čo, aké outputy vyrábať – v akom množstve, zvýšenie jedného, zníži výrobu druhého
ako outputy vyrábať – akou technológiou, s akými zdrojmi, ako kombinovať inputy
pre koho outputy vyrábať – komu a ako rozdeľovať, rovnostársky, či diferencovane

input – výrobné faktory, ktoré sa vnášajú do výroby
output – výsledok výroby, statky a služby

Výskum alternatívnych ekonomických systémov sa zaoberá skúmaním rôznych mechanizmov na riešenie triády. Nasledujúce rozdelenia vyplývajú z toho, či triádu ekonomických problémov má riešiť trh alebo štát.

Typy ekonomiky podľa Samuelsona a Nordhausa (50. – 60. roky). Autor neoklasickej syntézy – kombinácia Keynesovskej ekonomickej teórie a neoklasickej ekonómie.:
ekonomika založená na zvykoch a tradíciách – syn priamo preberá povolanie otca
prikazovacia ekonomika – diktátorská alebo demokratická, vláda robí všetky rozhodnutia o výrobe a rozdeľovaní
trhová ekonomika – slobodné podnikanie, vyrába sa na základe ponuky a dopytu, konkurencia medzi výrobcami, spotreba ľudí závisí od výšky ich dôchodkoch
zmiešaná ekonomika – cena je výsledkom trhu so zásahmi štátu (minimálna, maximálna cena), slobodná podnikateľská aktivita so štátnou aktivitou

Typy ekonomiky podľa predstaviteľa neoliberalizmu Waltera Euckena:
riadené – vychádza z centrálneho plánu, cenu určuje štát, prevažuje štátne vlastníctvo
trhové – cenu určuje trh, prevažuje súkromné vlastníctvo, štát určuje pravidlá
riadené trhové hospodárstvo – zmes riadeného a trhového

Podľa Engliša:
individualistická sústava – vôľa jednotlivca, cieľ je maximalizácia vlastného blahobytu
solidaristická sústava – vôľa štátu, cieľ je zdravý a kultúrny národ

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár