(EuroEkonóm.sk,  0)

Etapy strategického riadenia marketingu služieb
1. Poznanie trhu, okolia a kľúčových vzťahov
– analýza zákazníkov
– analýza konkurencie
– kľúčové vzťahy
2. Identifikácia podnikateľského zámeru
– definovanie poslania
– cieľové segmenty
– umiestnenie na trhu
3. Marketingový mix služieb
– 7P
4. Rozvoj a marketingový plán
– strategický kontext
– situačná analýza
– marketingová stratégia
– alokácia zdrojov a monitoring

Už ste čítali?


Pridaj komentár