(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Majetok domácností delíme z viacero hľadísk:

Väzba k životnému prostrediu

1.) podľa väzby k životnému prostrediu:
– HNUTEĽNÝ
– NEHNUTEĽNÝ – sú to pozemky, ktoré rozlišujeme na:
a.) pozemky s produkčným účinkom (základná vlastnosť je úrodnosť):
– poľnohospodárske pozemky;
– lesné pozemky;
– stavebné pozemky;
– ostatné.

S pozemkami súvisia trvalé porasty:
– ovocné stromy ak kry;
– viničný porast;
– chmeľový porast;
– lesný porast.

S neprodukčným účinkom okrasné porasty.

Stavby:
– stavebné pozemky (základom je poloha) (rodinné domy, rekreačné chaty, garáže, byty);
– vedľajšie stavby (ploty, studne);
– vodné plochy (jazerá, rybníky);

Veľmi početná je skupina HNUTEĽNÉHO majetku, kde patrí:
– zariadenie domácností,
– vybavenie domácností,
– elektrospotrebiče,
– peniaze a cenné papiere,
– drahé kovy a výrobky z drahých kovov, umelecké predmety, zbierky, písomnosti.

Typ majetku

2.) podľa typu majetku:
Od majetku domácností musíme rozlíšiť osobný majetok. Majetok delíme podľa toho či uchováva svoju hodnotu v čase – je to majetok, ktorý sa opotrebúva s dobou životnosti, znehodnocuje sa. A na majetok, ktorý sa časom neznehodnocuje, udržuje si svoju hodnotu, a hodnota majetku môže dokonca aj narastať.

Ak investujeme do majetku, časom sa opotrebuje buď fyzicky alebo morálne. Tak sa zvyšuje štandard a neodkazujeme majetok pre budúcnosť – resp. pre potomkov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 7.2.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár