(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Podmienky fungovania priameho marketingu:

1. Informácie o jedincovi

– vhodne zatriediť a vytvoriť schému podľa kúpneho potenciálu cieľovej skupiny
a) najväčší potenciál – skupina zákazníkov – všetci, kto si už v minulosti kúpil náš produkt a zareagoval na naše podnety
Rozlišuje sa – pravidelný spotrebiteľ a ten, čo kúpil raz
b) stredný potenciál – potenciálny zákazníci – už prejavili záujem o náš produkt.
Aj ľudia, o ktorých možno predpokladať, že sa stanú zákazníkmi, na základe informácií o nich
c) malý kúpny potenciál – eventuálni zákazníci – ťažko predpokladať záujem o daný produkt

Cieľ MK – posun zákazníka od eventuálneho cez potenciálneho ku skutočnému.

2. Existencia zoznamov zákazníkov

– problém, aby si firma vytvorila sama
– firma za istú províziu získa zoznamy od špecializovaných organizácií (obchodovanie so zoznamami, aj prenájom zoznamov)
– zoznamy sústreďujú predplatiteľov časopisu, ľudí v spolkoch, združeniach

Podmienky prenájmu externého zoznamu
1. mená prenajímame na jedno použitie
2. použitie – vopred dohodnuté s majiteľom zoznamu
3. musí byť dodržaný dátum rozoslania – schválený majiteľom zoznamu

3. Znalosť cieľov DM

o udržanie súčasných stálych zákazníkov
o vyvolanie prvej kúpy, rast zmeny značky
o predaj prostredníctvom priamej odozvy
o rast objemu predaja

4. Distribúcia ponuky DM

o rozširovanie posolstiev a ponúk prostredníctvom distribúcie
o výber vhodného distribučného programu DM – ovplyvňujú 3 základné faktory:
1. náklady na 1000 ponúk
2. miera odozvy
3. náklady na získanú objednávku

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 23.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár