(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Metodologické východiská ekonómie predstavujú základné zákony, ktoré vyjadrujú limity rastu bohatstva spoločnosti:

EKONOMICKÁ VZÁCNOSŤ VÝROBNÝCH ZDROJOV

EKONOMICKÁ VZÁCNOSŤ VÝROBNÝCH ZDROJOV – výrobné vstupy sú vzácne statky a spoločnosť sa musí rozhodnúť, či ich použije na výrobu spotrebných (uspokojujú ľudské potreby) alebo kapitálových statkov (slúžia na ďalšiu výrobu).

krivka hraníc produkčných možností PPF (transformačná krivka) – definuje:
* ekonómiu ako vedu o voľbe
* vzácnosť zdrojov
* triádu ekonomických problémov

Keď sa v ekonomike v plnom rozsahu využívajú výrobné zdroje, pri zvyšovaní výroby jedného výrobku musí nastať znižovanie výroby druhého výrobku. Posun krivky hraníc produkčných možností doprava – vzrast zdrojov, efektívnejší spôsob využitia, technický pokrok.
C, D – plné využitie, U – neefektívne využitie, N – nemožné využitie zdrojov (museli by byť neobmedzené)

efektívnosť ekonomiky – účelné využívanie výrobných zdrojov
alokačná efektívnosť (Paretovo optimum) – plné využitie zdrojov
X-neefektívnosť – plné nevyužitie zdrojov podľa Leibensteina (nedostatok motivácie, znalostí, informácií)

alternatívne náklady (náklady obetovanej príležitosti) – predstavujú hodnotu statku, ktorého sme sa vzdali v prospech iného

ZÁKON KLESAJÚCICH VÝNOSOV

ZÁKON KLESAJÚCICH VÝNOSOV – s rastúcim množstvom jedného inputu, ktorý pridávame k fixnému množstvu druhého inputu, rastie output stále pomalšie a dodatočný output klesá.

Zmena viacerých inputov (v rovnakej proporcii) spôsobí: podľa Marshalla
rastúce výnosy z rozsahu – rast množstva zapojených inputov vedie k vyššiemu outputu, vznikajú úspory z rozsahu v odvetví prevažuje podiel práce
konštantné výnosy z rozsahu – output rastie proporcionálne s mierou zapojenia inputov v odvetviach, kde sa pôsobenie týchto dvoch zákonov vyrovnáva
klesajúce výnosy z rozsahu – rast outputu je nižší ako rast zapojenia inputov vo výrobe prevažuje podiel pôdy

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár