(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Zaistenie:
1. Obligatórne – záväzné alebo automatické
2. Fakultatívne – dobrovoľné

Obligatórne zaistenie:
1.1 Proporcionálne – na prijatom poistnom
1.2 Neproporcionálne – na prijatých škodách, odvíja sa od skutočnej škodovosti sledovaného poistného kmeňa

Proporcionálne obligatórne zaistenie:
1.1.1 Kvótové – Proporcionálne zaistenie sa odvíja od poistnej sumy a poistného, do zaistenia ide napr. 60% a na vlastný vrub napr. 40%
1.1.2 Excedentné – poisťovňa určí, koľko si nechá, a koľko dá zaisťovateľovi (excedentovi), jedná sa o absolútnu čiastku

Neroporcionálne obligatórne zaistenie:
1.2.1 Škodový nadmerok
1.2.2 Ročný škodový nadmerok

Exponovanosť je pomer najvyššej poistnej sumy 1. rizika a ročného prijatého poistného zo všetkých rizík. Čím vyššia je exponovanosť, tým je to rizikovejšie pre zaisťovateľa.

Pri excedentnom zaistení môže byť excedent 1. stupňa, 2. stupňa, 3. stupňa…

Zaistenie škodovej nadmierky:
1. vlastný vrub
2. krytie škodovou nadmierkou
3. krytie nad vlastný vrub

Zaistenie škodovej nadmierky pri katastrofách:
1. vlastný vrub
2. zaistenie katastrôf
3. krytie nad vlastný vrub

Živelné pohromy sa oproti 60. rokom 3krát zvýšili. Národohospodárske škody sa oproti 60. rokom zvýšili 9krát.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 22.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár