(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Výhľadové plánovanie práce
Postupy:
– jednoduchá logika
– metóda simulácie
– optimalizačný prístup
– metóda modelových závodov
– metódy komparácie
– benchmarking
– kvalifikované odhady expertov

Plánovanie potreby pracovníkov:
Systém odmeňovania sa vyznačuje špecifikami, 3 druhy rovnováhy:
1) rozpočtová
2) kompetitívna
3) vnútorná

Zvyšovanie pružnosti pracovnej sily sa dosahuje:
– externou kvantitatívnou pružnosťou
– externalizáciou
– internou kvantitatívnou pružnosťou
– funkčnou pružnosťou
– pružnosťou v odmeňovaní

Plánovanie produktivity práce – metódy:
– metóda úspory času

zníženie prácnosti
ZP = (t0 * Q1 – t1 Q1) * t0 * Q1) * 100

Úspora pracovníkov pri znížení prácnosti
Up = plán zníženia prácnosti v normohodinách / Ef1 * k1
Ef1 – využiteľný fond pracovného času
k1 – koeficient plnenia výkonových noriem

úspora pracovníkov pri zvýšení úrovne plnenia výkonových noriem
úspora pracovníkov v dôsledku zmien v extenzívnom využívaní pracovného času

– indexová metóda

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Jaroslav Hodza

  Aké metódy sú odporúčané pre výhľadové plánovanie práce?

 2. Sebastian

  Článok odporúča metódy ako jednoduchá logika, metóda simulácie, optimalizačný prístup, metóda modelových závodov, metódy komparácie, benchmarking a kvalifikované odhady expertov pre výhľadové plánovanie práce.

 3. Alexander

  Je benchmarking skutočne efektívna metóda pre všetky typy organizácií a ich personálne plánovanie?

 4. Jakub Sarina

  Benchmarking môže byť užitočným nástrojom, ale jeho efektívnosť môže závisieť od konkrétneho odvetvia a schopnosti organizácie implementovať zistené postupy. Nie všetky organizácie môžu mať prístup k relevantným benchmarkingovým dátam alebo zdrojom na efektívne uplatnenie odporúčaní.

 5. Marian Spisiak

  Môže nadmerná závislosť na metódach ako simulácia a optimalizačný prístup viesť k zanedbávaniu ľudského faktora a organizačnej kultúry v personálnom plánovaní?

 6. Jasmina

  Áno, prílišné spoliehanie sa na kvantitatívne metódy môže zatieniť dôležitosť ľudského faktora a organizačnej kultúry. Efektívne personálne plánovanie by malo zahŕňať aj kvalitatívne aspekty, ako sú motivácia, spokojnosť a rozvoj zamestnancov.

Pridaj komentár