(EuroEkonóm.sk,  0)

Delenie dopravných systémov – územné kritérium
– regionálne
– národné
– nadnárodné dopravné systémy

Podľa druhu dopravných elementov delíme dopravné systémy na:
a.) subsystém osobnej dopravy
b.) subsystém nákladnej dopravy
c.) subsystém informačného prenosu

Subsystém nákladnej dopravy:
– pozemná doprava (železničná, cestná, potrubná)
– vzdušná doprava (letecká)
– vodná doprava (riečna, námorná)

Už ste čítali?


Pridaj komentár