(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Delenie dopravných systémov – územné kritérium
– regionálne
– národné
– nadnárodné dopravné systémy

Podľa druhu dopravných elementov delíme dopravné systémy na:
a.) subsystém osobnej dopravy
b.) subsystém nákladnej dopravy
c.) subsystém informačného prenosu

Subsystém nákladnej dopravy:
– pozemná doprava (železničná, cestná, potrubná)
– vzdušná doprava (letecká)
– vodná doprava (riečna, námorná)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár