(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Obalom sa rozumie voľné zabalenie tovaru, ktoré má tovar chrániť alebo plniť iné funkcie

Funkcie obalov:
– výrobná funkcia
– marketingová funkcia
– funkcia viacúčelového použitia
– logistická funkcia

Logistický aspekt obalu:
1. ochranná funkcia
2. skladovacia funkcia
3. prepravná funkcia
4. manipulačná funkcia
5. informačná funkcia

Paleta je nosná platforma s nadstavcom alebo bez nadstavca, ktorá slúži na uloženie tovaru tak, aby sa vytvorila jednotka vhodná na prepravu, skladovanie a stohovanie pomocou mechanických prostriedkov

3 základné výhody použitia paliet:
– výhoda obalového materiálu (šetrí 40% nákladov oproti iným obalom)
– čas balenia (znižuje ho na 1/4 bežného času)
– výhoda úspory baliacich strojov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár