(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Každý dopravný proces má tri charakteristiky:
– prostredie
– cesta
– dopravný prostriedok

História
– Archimedov zákon
– kĺzavé trenie
– valivé trenie (3. tis. p.n.l. – objav kolesa)
– parné stroje
– spaľovací motor

Poznatky z dopravy sú z 2 oblastí:
– iné vedné disciplíny (fyzika,…)
– vlastné poznatky získané zo skúmania dopravných prúdov a z metód riadenia ich pohybu na dopravných sieťach

Tieto poznatky sa prejavujú v 2 inováciách:
– v inováciách výrobkov
– v inováciách technických procesov

Samotnú inováciu technického prevedenia možno zlepšiť 2 spôsobmi:
– inováciou technických prostriedkov
– inováciou organizačného riadenia

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár