(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Dôchodky:
– základné
– odvodené

Odvodený dôchodok – je taký, ktorého výpočet vyžaduje výpočet základného dôchodku (vdovský, sirotský dôchodok)

Vdovský dôchodok – výpočet dôchodku predstavuje 60 % z príjmu zosnulého manžela. Najnižšia výmera je stanovená zákonom. Vyplácanie vdovského dôchodku po 1 roku od smrti podmienené určitými podmienkami ako vek, počet nezaopatrených alebo vychovaných detí, invalidita vdovy.

Pri súbehu nároku na dôchodky napr. vlastný starobný dôchodok + vdovský; sa vypláca vyšší dôchodok v plnej výške a nižší sa vypláca vo výške ?. Výška vdovského dôchodku 1977 Sk/mesiac – valorizuje sa.

SIROTSKÝ DÔCHODOK – dôchodok pozostalých nezaopatrených detí.
Rozlišujeme:
jednostranne osirelé 30 % z dôchodku,
obojstranne osirelé 50 % dôchodku rodičov avšak výška sirotského. dôchodku nemôže prekročiť hodnotu základného dôchodku.

STAROBNÝ DÔCHODOK
– závisí: od doby zamestnania,
od pracovnej kategórie,
od zárobku,
od veku.

Pracovné kategórie predstavujú rozdelenie prác podľa rizikovosti poškodenia zdravia, zníženie kvality života, pracovného napätia.

3 kategórie: 1. a 2. sú zvýhodnené, predstavujú práce v baniach, … v sťažených podmienkach
vykonanie prác týchto kategórií sa prejaví:
o v skoršom odchode do dôchodku,
o lepším zhodnotením mzdy, zamestnania,
o vyšším stropom dôchodku.
3. bežný odchod do dôchodku

Základný dôchodok má 3 kategórie:
Podmienky 1.) dosiahnutie dôchodkového veku,
Muž = po dosiahnutí 60 rokov (predĺžený 65 r.)
Žena + i podľa počtu detí
– štandard – 2 deti – 55 rokov,
– 1 dieťa – 56 rokov,
– bezdetná – 57 rokov, predĺženie na 60 – 62 rokov
– 3 – 4 deti – 54 rokov,
– viac ako 5 detí – 53 rokov.
2.) odpracovanie minimálne 25 rokov.
Veľkosť dôchodku závisí od – čistej mzdy – ČMZ – čistý mesačný zárobok
– započítanej doby

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 7.2.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Milan

    Nárok na vdovský a vdovecký dôchodok BEZDETNÝCH manželov

Pridaj komentár