(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Charakteristickým rysom úspešnej firmy v konkurenčnom prostredí je vysoká kvalita jej riadenia. Prevedené do prakticky realizovateľnej podoby to znamená osvojiť si a zaviesť spôsob riadenia, založený na riadení výkonnosti od vrcholových manažérov počnúc a „posledným“ zamestnancom končiac. Všetky tieto aspekty vytvárajú identitu spoločnosti – jej kultúru, ktorú spoločnosť uplatňuje tak vo vzťahu k svojim klientom, zamestnancom ako aj finančným konzultantom. Iná cesta nie je, pretože úroveň prístupu našich finančných konzultantov ku svojim klientom vždy odzrkadľuje úroveň spoločnosti ako celku.

V rámci marketingovej stratégie poisťovacej spoločnosti je potrebné sa zamyslieť nad tým, čím sa odlišuje a budeme odlišovať od konkurencie, aby úspešne oslovila čo najviac klientov. Významný marketingový prvok poisťovne by mal byť zahrnutý najmä v:

– spôsobe, akým službu poskytujeme,
– cenovej politike,
– ústretovosti, ktorá dokazuje čo všetko je schopná pre klienta urobiť,
– miere v akej sú poistné služby flexibilné vo vzťahu k individuálnym požiadavkám klientov,
– miere spoľahlivosti v akej je schopná plniť svoje záväzky.

Starostlivosť o klienta, to by nemal byť iba nápis na štíte firmy. Reálna politika starostlivosti o klienta znamenajúca skutočnosť, že klient bude starostlivosť aj reálne pociťovať. Prakticky to znamená, že na požiadavku klienta sa bude reagovať promptne a ústretovo tak, aby sme splnili jeho očakávania, pričom však musíme mať na zreteli aj zabezpečenie požiadaviek ostatných klientov.

Poisťovňa môže mať marketingovú stratégiu, silnú reklamnú podporu, perspektívnu víziu spoločnosti a kvalitné produkty, ale to všetko je málo, pokiaľ nebude mať kompetentných spolupracovníkov – finančných konzultantov, ktorí budú schopní túto kvalitu klientom predať. Preto je neustále zvyšovanie odbornosti finančných konzultantov predpokladom úspešného poskytovania služieb klientom.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 12.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár