(, EuroEkonóm.sk ,  7)

Jadrom činnosti podniku je výroba, v ktorej sa odohráva výrobný proces. Širší proces, ako je výrobný proces, je zhodnocovací proces-začína nákupom surovín a materiálov a končí predajom hotových výrobkov alebo poskytovaním služieb.

DRUHY VÝROBY Z RÔZNYCH HĽADÍSK:
a) podľa povahy výroby:
– hromadná výroba
– sériová výroba
– kusová výroba

b) podľa pôsobenia na materiálové vstupy do výrobného procesu:
– mechanická výroba
– chemická a biologická výroba
– zmiešaná výroba

c) podľa povahy výrobného procesu:
– diskontinuálna (pretržitá) výroba
– kontinuálna (nepretržitá) výroba

d) podľa využiteľnosti strojov a zariadení:
– výroba na univerzálnych strojoch
– výroba na jednoúčelových strojoch

e) podľa náročnosti na kapitál:
– výroba kapitálovo náročná
– výroba kapitálovo menej náročná

f) podľa výstupov:
– výroba pre výrobnú spotrebu (napr. polotovary)
– výroba pre konečnú spotrebu

Etapy výrobného procesu

Výrobný proces obyčajne prebieha v troch etapách:
1. predvýrobná etapa-konštrukčná a technologická príprava výroby, zabezpečenie vstupov
2. výrobná etapa
3. odbytová etapa

Samotnú výrobu vo výrobnom procese členíme na:
-hlavnú výrobu – výroba tvorí hlavnú náplň činnosti podniku
-vedľajšiu výrobu – napr. výroba polotovarov, náhradných dielcov
-pridruženú výrobu (k hlavnej alebo vedľajšej výrobe) – v závislosti od požiadaviek odberateľa

Predmetom plánovania výroby je:
1. výrobný program
2. výrobný proces
3. zaistenie výrobných faktorov pre výrobu

Rozdiel medzi výrobným programom a výrobným profilom:
-výrobný program sa môže meniť v závislosti so zastaraním výrobkov
-výrobný profil nemožno meniť, iba až keď dôjde ku zásadnej rekonštrukcii výroby

Výrobný program – druhová, resp. sortimentná skladba a objem výroby, ktorý sa má v určitom období vyrábať. Mení sa v súvislosti so zastarávaním výrobkov a so vznikom nových substitútov. Hlavné informácie pre plánovanie výrobného programu nám poskytuje plán odbytu.

Obsah plánovania výroby:

a) určenie počtu požadovaných výrobkov na základe:
– požiadaviek zákazníka
– prognózovania dopytu
Touto časťou sa bude zaoberať marketingové plánovanie.
b) plánovanie nákupu materiálov a plánovanie zásob
c) agregované plánovanie výroby
d) dezagregácia, operatívne plánovanie a rozpočtovanie
e) plánovanie výrobného kapitálu
f) kontrola plánov

Výsledkom plánovania výroby nie je len určenie potrebného materiálu, surovín a energie, ale aj stanovenie výrobných kapacít a ľudských zdrojov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Jozef Žofaj

  Dobrý deň prajem

  máme záujem o výrobný softver na plánovanie výroby. Firma sa zaoberá kovoobrabaním. Moja predstava o výrobných procesoch:

  – TPV tvorba cenových ponúk

  – evidencia objednávok- sledovanie stavu objednávky(rozpracovanosť)

  – sklad materiálu – evidencia skladu

  – výroba – rozpracovanosť zakazky

  – normy

  – ktorý pracovník pracuje na zákazke

  – atď.

  – Kontrola kvality

  – odbyt

 2. KnightOfDawn

  Aké sú hlavné etapy výrobného procesu?

 3. Xénia Čerešňová

  Výrobný proces zahŕňa predvýrobnú, výrobnú a odbytovú etapu, pričom každá má svoje špecifické úlohy a procesy.

 4. Dionyz Siroky

  Je v dnešnej dobe tradičný prístup k plánovaniu výroby stále efektívny?

 5. Jazzy

  Efektivita tradičného prístupu závisí od špecifík podniku a odvetvia; v niektorých prípadoch môžu byť potrebné moderné metódy.

 6. Lubomir Kosper

  Môže byť automatizácia a digitalizácia hrozbou pre zamestnanosť v oblasti výrobného plánovania?

 7. Wheels

  Automatizácia a digitalizácia menia povahu práce, ale tiež vytvárajú nové príležitosti pre zručnosti v oblasti plánovania a analýzy.

Pridaj komentár