(EuroEkonóm.sk,  0)

Kongresové služby

príprava
realizácia
vyhodnotenie

Príprava kongresového podujatia

1. odborný program a časový plán podujatia
2. miesto podujatia a rokovacie miestnosti
3. dopravné, ubytovacie a stravovacie služby
4. doplnkový program a doplnkové služby
5. cenová kalkulácia
6. príprava a tlač materiálov
7. propagácia podujatia
8. činnosť bezprostredne pred začiatkom podujatia

Realizácia podujatia

služby počas podujatia
odborný program

Už ste čítali?


Pridaj komentár