(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Zabezpečenie poskytovania služieb voľného času a animácie v cestovnom ruchu

1. organizačno-inštitucionálne
2. personálne
3. materiálne
4. ekonomické

Animačné činnosti podľa odborov animácie

1. pohybové a športové činnosti
2. spoločenské a zábavné činnosti
3. tvorivé činnosti
4. vzdelávacie, poznávacie a objavovacie činnosti
5. dobrodružné činnosti
6. meditatívne činnosti

Animačné činnosti podľa typu strediska CR

1. mestské stredisko
2. kúpeľné stredisko
3. stredisko rekreácie a CR
4. rekreačná obec
5. chatovisko
6. výletné miesto s atraktivitami

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár