(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štruktúra finančného riadenia
– zabezpečenie finančných zdrojov pri založení P
– voľba optimálnej finančnej štruktúry
– riadenie a financovanie OM
– investovanie peň. prostriedkov do fixného majetku a finančného majetku
– rozdeľovanie podnikového zisku s ohľadom na dividendovú, dotačnú a odpisovú politiku
– finančná analýza – analýza likvidity, rentability, úrovne financovania
– finančné plánovanie tvorby a použitia interných a externých zdrojov
– využívanie zahraničného kapitálu na financovanie podnikových potrieb
– finančné riadenie pri reorganizácii, sanácií a zániku P

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár