(EuroEkonóm.sk,  0)

PR sú aktivity s cieľom presvedčiť verejnosť o kvalitách, porozumení a sympatiách, napomáhať pri zavádzaní nových výrobkov na trh, propagovať výrobky, o ktoré prestáva byť záujem. Medzi prostriedky PR patria:
– tvorba spravodajstva v pozitívnom hodnotení
– aktívne prezentácie predstaviteľov podniku
– informácie pre masmédiá
– zverejňovanie výročných správ
– verejnoprospešné aktivity
– podnikové znaky, vizitky, uniformy
– sponzoring
– poradenská činnosť

Konkrétne aktivity PR:
a) pozvanie – dodávateľov, zástupcov, zákazníkov, manželky spolupracovníkov
b) prednášky v školách a na zhormaždeniach
c) grátis akcie – deň otvorených dverí

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.