(, EuroEkonóm.sk ,  0)

SAMO – Slovenská agrárna marketingová organizácia je nezisková organizácia vytvorená zákonom. Jej hlavným cieľom je opätvné získanie trhového podielu slovenských výrobkov, zníženie množstva dovážaných potravín, zlepšenie konkurenčnej schopnosti domácich výrobkov a získanie nových trhov. Krátkodobé ciele sa orientujú na úpravu filozofie podnikov a dlhodobé ciele sú orientované na zvýšenie výkonnosti potravinárskeho priemyslu. Jeho úlohami sú:
– podpora predaja
– práca s verejnosťou
– prieskum trhu
– podpora vývozu
– výstavy, veľtrhy
– vzdelávanie
– poradenstvo

Trhové poriadky možno charakterizovať ako organizačné normy zamerané na podporu a organizovanie AT. U nás sa začali využívať v roku 1993. Odborným garantom je SPPK. Upravuje pravidlá trhových vzťahov v nákupe, ošetrovaní, spracovaní, skladovaní a predaji základných komodít RV aj ŽV. Účastníkmi trhového poriadku sú PO alebo FO – výrobcovia, spracovatelia a tí, ktorí s danou komoditou obchodujú. Účelom je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu, zdravej výživy, ekonomickej stability, zveľaďovanie a ochrana poľnohospodárskej pôdy, zamedzenie vstupu cudzorodých látok do potravinového reťazca, plynulé zásobovanie trhu, ochrana domáceho trhu. Nástrojmi regulácie trhu sú:
– garantovaná cena
– štátny intervenčný nákup
– exportné dotácie
– vyrovnávacie dávky pri dovoze
– vývozné a dovozné licencie

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 16.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár