(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Analýza prijatého poistného je zamerané predovšetkým na:
1. skúmanie dlhodobého vývoja odchýliek od strednej hodnoty
2. skúmanie úrovne plnenia plánu
3. skúmanie úrovne plnenia sortimentnej skladby predpísaného a prijatého poistného z pohľadu hlavných poistných odvetví
4. skúmanie pravidelnosti plnenia úloh
5. skúmanie miery vplyvov jednotlivých faktorov na plnenie plánovaných úloh.

Kmeňová základňa = kmeň dlhodobých poistení na začiatku sledovaného obdobia + nábor dlhodobých poistení

Kmeňová zaplatenosť

1. Kmeňová zaplatenosť = kmeňová základňa / kmeňové poistné – nedoplatky – úbytky

2. Kmeňová zaplatenosť = kmeňová základňa – úbytky / skutočne prijaté poistné – nábor krátkodobých poistení

Skutočne prijaté poistné = (Kzo + Kz1) / 2 + Nk – Vs – Ne

Kzo – kmeňová základňa na začiatku obdobia
Kz1 – kmeňová základňa na konci obdobia
Nk – nábor krátkodobých poistení
Vs – úbytky
Ne – nedoplatky

Inkasná zaplatenosť = skutočne predpísané poistné / (prijaté poistné – úbytky)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár