(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Produkty rastlinného pôvodu vyrábame na pôde, ktorá má prirodzené vlastnosti a naším cieľom je neustále zvyšovať jej produkčnú schopnosť, teda jej produktívnosť. Produkčná schopnosť pôdy je výsledkom jej úrodnosti. Vyjadrujeme ju vzťahom:
Pp = Q/V
kde Q je množstvo vyrobenej produkcie a V je výmera, na ktorej sa produkcia vyrobila.

Produktívnosť pôdy môžeme podľa rozsahu výroby vyjadriť:
za podnik * Pp = HPP (VPP)/V
za RV * Pp = HPRV/V
za ŽV * Pp = HPŽV/V
za odvetvie RV * HP pšenice/výmera pšenice
za jednotlivé produkty * HP zrna/ výmera
produkčná schopnosť hospodárskych zvierat za jednotlivé odvetvia a produkty ŽV je vyjadrená úžitkovosťou na 1 kus/ deň alebo kusy/ rok.

 • priemerný denný prírastok na 1 kus
 • priemerná ročná dojivosť
 • priemerná ročná znáška
 • priem. ročná striž

Ukazovateľom produkčnosti pôdy a zvierat je aj výroba živočíšnych výrobkov prepočítaná na jednotku produkčnej plochy. Na vyjadrenie produktivity pôdy a zvierat sa v poslednom období využívajú tržby (za celý podnik. subjekt, RV, ŽV a opäť to prepočítame na 1 ha poľ. pôdy).

Produktivita práce

Účinnosť vynaloženej práce Q/T, Q – množstvo vyrobeného produktu, T – množstavo vynaloženej práce
Prácnosť T/Q – množstvo práce na jednu jednotku
Meranie :

 • celková cena = CHP/T (vnútropodnikový ukazovateľ
 • poľnohospodárska výroba = HPP/T
 • za podnik = VP/T, VPP/T, CVPP/T, CTP/T, V/T
 • za odvetvie = HP RV, ŽV, NV (nedokončená výroba)
 • hodnotové …. CTP RV/T RV, CTP ŽV/T ŽV
 • za kalkuláciu HP – odvetvia
 • za výrobok HP – výrobku

Spotreba práce – vyjadrenie: počet pracovníkov, odpracovaný čas, Nh, peňažné prostriedky
– substitúcia :

 • zníženie času a zvýšenie mechanickej automatizácie
 • efektívnosť substitúcie
 • hraničná stublstiácie, úspora živej práce = prírastok práce zhmotnenej

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár