(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Spotrebiteľské správanie predstavuje proces rozhodovania a fyzické aktivity, ktorými sa jednotlivci zaoberajú pri hodnotení, získavaní, používaní a vlastnení tovarov a služieb.
Nákup akéhokoľvek tovaru je vyvrcholením reťazca celého radu rozhodnutí. Nakupujúci sa musí rozhodnúť: ČI vôbec kúpi, zvoliť miesto, obchod, množstvo a tovar, prípadne určitú značku.

K najzákladnejším determinantom spotrebiteľského správania patria:
1. Individuálne vplyvy – osobnosť a sebapoňatie, motivácia, proces spracovania informácií, učenie a pamäť, postoje.

2. Enviromentálne vplyvy – kultúra, subkultúra, sociálna trieda, sociálne skupiny, rodina, rôzne osobnosti (názoroví vodcovia).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár