(, EuroEkonóm.sk ,  5)

V rôznych organizáciách a na rôznom stupni riadenia sa využívajú rôzne plánovacie postupy. Poznáme niekoľko plánovacích postupov:

a) plánovanie “zvrchu“ – plánovanie zhora-nadol – centralizované plánovanie, kde vyššia hierarchická úroveň určí ciele a vypracuje aj plány pre nižšie úrovne, a to kvôli tomu, že vedenie sa domnieva, že pracovníci nie sú dostatočne schopní a že neradi preberajú zodpovednosť.

b) plánovanie “zdola“ – plánovanie zdola-nahor – decentralizované plánovanie, ktoré vychádza z predpokladov, že nižšie riadiace úrovne naformulujú vlastné ciele a vypracujú také plány, ktoré by odrážali ich momentálne možnosti. Tieto plány sa potom v centre schvaľujú.

c) kombinovaný systém plánovania – využíva ho väčšina firiem, rozpíše sa na jednotlivé nižšie úrovne a oni potom vypracujú plány podľa vlastných možností.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Serpent

  Aké sú základné typy plánovacích postupov?

 2. QuantumSurfer

  Článok rozlišuje plánovanie zvrchu, zdola, a kombinovaný systém.

 3. Max

  Je plánovanie zvrchu efektívne v dnešných demokratických pracovných prostrediach?

 4. Martin Svitok

  Efektivita plánovania zvrchu môže byť obmedzená v prostrediach, kde sa oceňuje autonómia zamestnancov.

 5. Ester

  V veľkých korporáciách môže byť plánovanie zdola výzvou z hľadiska koordinácie a udržania súladu s celkovou stratégiou.

Pridaj komentár