(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Poistenie zodpovednosti za chybný výrobok vzniklo začiatkom tohto storočia v USA. Spočiatku ho využívali predovšetkým distribútori a výrobcovia potravinárskych výrobkov a z toho dôvodu, že spotrebitelia sa začiatkom storočia čím častejšie obracali na súdy a požadovali odškodnenie, ktoré často veľ krát presahovali prijaté poistné zo základného poistenia pristúpilo sa k využívaniu tohto produktu.

V rámci poistenia zodpovednosti za chybný výrobok ide o zákonnú zodpovednosť za telesné a vecné škody, ktoré vzniknú zmluvnému partnerovi alebo tretej osobe chybou výrobku, jeho zámennou alebo nepostačujúcim návodom na použitie.

V praxi sa často stáva, hlavne pokiaľ ide o chemický a farmaceutický priemysel, že vopred stanovený limit na jeden rok sa predčasne vyčerpá a preto poisťovateľ okrem tohto limitu určuje aj absolútny limit pre konkrétnu poistku

V podstate možno všetky druhy škôd v dôsledku používania výrobkov rozdeliť do 4 skupín:
1. chyby výroby, ktoré vznikajú v dôsledku chýb personálu alebo strojov. Obvykle k ním dochádza nedostatočnou výstupnou kontrolou a prejavujú sa v relatívne malom počte
2. chyby konštrukcie – tu vznikla chyba ešte v predvýrobnom štádiu a táto chyba postihuje celú výrobu alebo jednotlivú sériu
3. chyby inštrukcií – chybný návod na použitie, alebo nepostačujúci
4. vývojové škody – sú to škody, ktoré v čase odoslania zásielky nie sú vzhľadom na stav vedy a techniky poznateľné.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár