(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Internet ako celosvetová komunikačná sieť vznikol najprv prepojením vedeckých ústavov v roku 1957. Jeho rozšírenie sa po technických zmenách, ktoré umožňovali stále nenáročnejšiu obsluhu a hardvérové a softvérové požiadavky stalo priam dramatické. Samozrejme, že s pribúdajúcim počtom účastníkov a ich čoraz väčšej základni, mám na mysli sociálne skupiny, rôzne záujmové zoskupenia, sa začalo o internete uvažovať nielen ako o komunikačnom, ale aj komerčnom nástroji obchodu 3. tisícročia. Dnes môžeme povedať, že internet tvorí samostatný trh, ktorý sa riadi zákonmi a požiadavkami normálneho trhového prostredia, samozrejme s prihliadnutím na osobitosti, ktoré vyplývajú z mnohoúčelného využitia tejto siete. Na začiatku sa ozývali hlasy, ktoré nedávali internetu veľké možnosti rozšírenia. Hlavné prekážky videli v jeho úzkom prepojení s vedecko-technickým rozvojom a náročnosťou na obsluhu. Ale práve obrovská rýchlosť rozvoja a sprístupnenie ovládania ‘user friendly’ umožnila stať sa internetu tým, čím je dnes.

Z marketingového hľadiska je internet priam dokonalým prostriedkom. Ak sa bližšie pozrieme na možnosti internetu z hľadiska propagácie, zistíme, že sú takmer neobmedzené. Jeho prvou veľkou výhodou je, že pokrýva obrovské množstvo spotrebiteľského trhu s relatívne malými finančnými nákladmi. Ak si napríklad slovenská firma zavedie svoju stránku, pri prechádzaní na ňu môže natrafiť spotrebiteľ v Rakúsku alebo v Holandsku. Samozrejme, pre malé firmy, ktoré pokrývajú lokálne siete, to nie je atraktívne, ale veľké spoločnosti, ktoré nepotrebujú prepravu hmotného tovaru, ako sú banky a poistovne, sú touto možnosťou unesené.

Na internete môžeme využiť všetky nástroje propagácie. Môžeme tam umiestniť reklamný spot, alebo len grafické prevedenie na spôsob bilboardu. V oblasti publicity existujú už spoločnosti, ktoré sa zameriavajú špeciálne na výskum firiem, ktoré pôsobia na internete a svoje výsledky zverejňujú a sú komerčne dostupné každému, kto má o ne záujem. Je tu dokonca možný aj priamy predaj navyše s tou výhodou, že zákazník, ak ho to značne unavovať, jednoducho opustí stránku a má pokoj. Pri jednaní s dílermi je to niekedy dosť obtiažne. Na druhej strane aj zákazník musí byť aktívny, musí aspoň stláčať myš tam, kde ho to zaujíma.

Ďalšou výhodou je neobmedzený časový prístup rovnako zo strany firmy ako aj zo strany zákazníka.Ponuku a prezentáciu môže podnik veľmi rýchlo meniť, stránka sa dá prerobiť za dva-tri dni, respektíve okamžite, ak je server on-line prepojený so skladom, a môže tak oveľa pružnejšie reagovať na potreby zákazníka. Podnik sám alebo prostredníctvom firmy, ktorá sa stará o jeho stránku, si vyberá nástroje alebo prostriedky, ktoré chce použiť v procese propagácie.
U nás sa internet začal komerčne využívať od roku 1990, kedy začali vznikať prvé domény o firmách s komerčným účelom. Je pravdou, že reklama v televízii alebo v rozhlase osloví oveľa viac ľudí ako internet, ale pri súčasnom vývoji môže internet dobehnúť televíziu alebo rozhlas.

Druhá veľká oblasť využitia internetu je v distribúcii a predaji výrobkov. Je to vlastne pohyb tovarov a služieb od výrobcov k zákazníkom. Zmyslom distribúcie je zaistiť presun tovaru od výrobcu tak, aby zákazník mohol zakúpiť potrebný výrobok v geograficky vhodnom mieste, v dobe a v množstve aké mu vyhovuje. Súhrn organizácií, ktoré prispievajú k toku tovarov sa nazýva predajná cesta. Zabezpečujú, aby tovar bol dostupný k ďalšiemu spracovaniu alebo ku konečnej spotrebe.

Pri predaji výrobkov prostredníctvom internetu dochádza k redukcii medzičlánkov v tomto reťazci. Firma môže distribuovať tovar rovno zo svojich skladov, alebo si vytvorí veľkosklady, ktoré sú centrálne prepojené s domovským podnikom prostredníctvom počítačovej siete a reagujú na objednávku systémom on-line. Odpadajú tým náklady na zriadenie, udržiavanie malopredajní a zmenší sa aj počet potrebných zamestnancov => znížia sa náklady firmy.

Nevýhodou internetu je potrebná aspoň základná zručnosť a určité vedomosti z oblasti internetového prostredia. Niekoho môže už odradiť len slovo počítač, iný sa ani nechce zaoberať týmto problémom.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 23.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár