(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Sústava štátnych správnych orgánov je dvojčlánková. Skladá sa z Ministerstiev a iných orgánov št. správy, pričom Ministerstvo je prevládajúcou formou štátnej správy.
Ministerstvo je – ústredný orgán
– orgán vykonávajúci svoju pôsobnosť v rámci určitého oddelenia štátnej správy
– orgán so špeciálnou kompetenciou

Charakteristické črty ministerstva

– rovnaký vzťah k vláde a príslušnému zákonodarnému zboru
– základné právne postavenie
– monokratické rozhodovanie
Na čele ministerstva stojí minister, kt. je zároveň členom vlády.

Do jeho pôsobnosti patrí

– zastupovanie ministerstva
– riadenie ministerstva
– oprávnenie pri vydávaní aktov min.

Jednotlivé ministerstvá

ministerstvo hospodárstva
ministerstvo financií
ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku
ministerstvo obchodu a cestovného ruchu
ministerstvo dopravy, pôšt, spojov a telekomunikácii
ministerstvo školstva
ministerstvo kultúry
ministerstvo obrany
ministerstvo zdravotníctva
ministerstvo vnútra
ministerstvo zahraničných vecí
ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
ministerstvo ochrany životného prostredia

Ostatné ústredné orgány štátnej správy

– Slovenský štatistický úrad – poskytuje sociálno-ekonomické informácie
– Slovenský úrad kartografie a geodézie
– Slovenský protimonopolný úrad – ochrana + podpora hosp. súťaže
– Úrad priemyselného vlastníctva
– Úrad bezpečnosti práce SR
– Úrad jadrového dozoru
– Úrad vlády SR – kontroluje činnosť vlády a jej orgánov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. Igor Golonka

    Odkažte Ficovi nech mi kupi dačo

  2. Jan Sloboda

    dajte všetki velryby preč lebo sa v triede nezmestíme

Pridaj komentár