(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Základné poistné ukazovatele sú:

škodovosť = vyplatené poistné plnenia / prijaté poistné x 100

koeficient zvýšenia sadzby = škodovosť / netto poistné

nová sadzba poistného = stará sadzba poistného x koeficient zvýšenia sadzby

% nárast sadzy poistného = nová sadzba / stará sadzba

priemerná škoda = vyplatených poistných plnení / počet škôd

frekvencia škôd = počet poistných udalostí / počet spravovaných poistení

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár