(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Preambula – My, národ Slovenský…

Prvá hlava – I. oddiel – základné ustanovenia

Druhá hlava – základné práva a slobody
I. oddiel – všeobecné ustanovenia
II. oddiel – základné ľudské práva a slobody
III. oddiel – politické práva
IV. oddiel – práva národnostných menšín a etnických skupín
V. oddiel – hospodárske, sociálne a kultúrne práva
VI. oddiel – právo na ochranu životného prostredia
VII. oddiel – právo na súdnu a inú právnu ochranu
VIII. oddiel – spoločné ustanovenia k prvej a druhej hlave

Tretia hlava – I. oddiel – hospodárstvo Slovenskej republiky
II. oddiel – najvyšší kontrolný úrad SR

Štvrtá hlava – Územná samospráva

Piata hlava – zákonodarná moc
I. oddiel – Národná rada SR
II. oddiel – referendum

Šiesta hlava – výkonná moc
I. oddiel – prezident SR
II. oddiel – vláda SR

Siedma hlava – súdna moc
I. oddiel – Ústavný súd SR
II. oddiel – súdy SR

Ôsma hlava – prokuratúra SR

Deviata hlava – prechodné a záverečné ustanovenia

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár