(, EuroEkonóm.sk ,  6)

FORMULÁCIA CIEĽOV je stanovenie kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov.

Vrcholovým cieľom podnikov, najmä akciovej spoločnosti, má byť maximalizácia bohatstva akcionárov. Tento ukazovateľ sa meria cez rast výnosnosti akcií, resp. rast hodnoty firmy. Existuje viacero metód, ako vyčísliť plánovanú hodnotu firmy:
a) trhovým spôsobom, t.j. pomocou súčasnej hodnoty budúcich ziskov firmy:

Ho = To – No + T1-N1/(1+r) + T2-N2/(1+r)˛ + … + Tn-Nn/(1+r)

Ho – súčasná hodnota firmy
Ti – tržby v roku i, kde i =1, 2, …, n
Ni – náklady v roku i
r – náklady kapitálu firmy

b) pomocou tzv. P/E koeficientu (price/earning ratio):

P/E koeficient = cena (kurz akcie) / zisk na akciu – (určuje sa na burzách)

Hodnota a. s.:-zisk na akciu x počet akcií x P/E koeficient-súčasná hodnota celkového zisku firmy za určité obdobie (napr. 10 rokov) x P/E koeficient

Takto formulovaný základný cieľ sa transformuje:
a) do ukazovateľov merania výkonov firmy ako celku, napr. plánovanie, výnosnosť aktív, výnosnosť vloženého kapitálu, výnosnosť VI, ….
b) do ukazovateľov merania výkonov nižších organizačných jednotiek, napr.:
-relatívny (percentuálny) podiel výrobkov na trhu (pravidlo: 20% základného sortimentu má pokryť 80% obratu firmy)
-spokojnosť zákazníka (cez cenu a kvalitu výrobkov)
-spokojnosť zamestnancov (cez mzdy a istotu pracovného miesta)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Benjamin

  Jedna otázka, ktorá sa týka článku: Aký je vrcholový cieľ podnikov?

 2. Matej Suchy

  Vrcholovým cieľom podnikov, najmä akciových spoločností, je maximalizácia bohatstva akcionárov.

 3. Adam Dzirbik

  Je realistické stanoviť maximalizáciu bohatstva akcionárov ako hlavný cieľ všetkých podnikov?

 4. Ondrej Kassovic

  Stanovenie maximalizácie bohatstva akcionárov ako hlavného cieľa môže byť v praxi komplikované, keďže podniky čelia rôznym výzvam a záujmom rôznych stakeholderov.

 5. Michal Kovacik

  Ako sa mení perspektíva na vrcholové ciele podnikov v kontexte udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti?

 6. Ema

  V súčasnosti sa diskusia o vrcholových cieľoch podnikov posúva smerom k začleňovaniu udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti, čo vyžaduje prehodnotenie tradičného prístupu zameraného výhradne na finančné ukazovatele.

Pridaj komentár