(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Euromanažér je globálny manažér.

Od euromanažérov sa vyžaduje:

 • dlhodobý pohľad dopredu orientovaný na strategický rozvoj firmy – je to prvoradá požiadavka, ktorá by mala zohľadňovať aj štýl vedenia preferovaný u globálneho manažéra
 • komplexná (široká) kompetencia

Podľa tohto môžeme členiť globálnych manažérov do 3 skupín:

 • vedúci, ktorí preferujú ľudí – ľudia v podniku sú najdôležitejšie zdroje, najsilnejšia konkurenčná výhoda. Takíto vedúci sú presvedčení o význame motivácie a spolupráce. Tvrdia, že správnym vedením a tímovou spoluprácou je možné dosiahnuť úspech.
 • vedúci, ktorí preferujú informačné systémy – štýl vedenia je zameraný na zdokonaľovanie riadenia a jeho procesov. Know-how a systémy sú nositeľmi úspechov. Takíto vedúci ovládajú PC techniky, strategické koordinovanie, rozhodovacie procesy na PC…
 • vedúci, ktorí sú zameraní na výsledky – za najdôležitejšiu schopnosť manažéra považujú schopnosť vytyčovať ciele, smer a priority, riešiť problémy. Ide predovšetkým o manažéra businessmana a podnikateľa.

Nevyhnutné schopnosti euromanažérov sú doplnené schopnosťou riadiť nadnárodné spoločnosti, čo si vyžaduje:

 • citlivosť pre rozdielne kultúry (schopnosť pochopiť kultúru a prispôsobiť jej svoje chovanie)
 • schopnosť zohľadniť etické a kultúrne rozdiely
 • jazykové schopnosti
 • vysoká adaptabilita
 • vyššia odolnosť, schopnosť vyrovnať sa s tlakmi
 • vlastná motivácia
 • schopnosť preberať iniciatívu, keď je odkázaný sám na seba

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 22.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár