(, EuroEkonóm.sk ,  0)

1. Zásady oceňovania majetku podniku.
Zásady:
– zásada hospodársky rozumného riešenia
– zásada objektívneho hodnotenia
– zásada vypracovania správy o hodnotení podniku

2. Metódy oceňovania používané vo svete a u nás.
a)jednoduché metódy oceňovania majetku podniku
– empirický vzorec
– cenové a textové relácie
– diskontované budúce výnosy
– substančná hodnota
– bilančná hodnota
– likvidičná hodnota

b)kombinované metódy oceňovania majetku podniku
– metóda strednej hodnoty
– švajčiarsky vzorec
– priebežný odpis goodwillu
– časovo ohraničený odpis goodwillu
– Schnettlerova metóda
– Fritzova metóda
– skrátená rentová doba goodwillu bez rešpektovania úrokov
– -ll- -ll- s rešpektovaním úrokov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár