(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Obstarávacie náklady na tvorbu nových poistení sú:

1. náklady na prieskum trhu
– všetky náklady útvaru marketingu
– náklady na zisťovanie informácií o produktoch na trhu a chovaní sa poistného trhu a ich vyhodnotenie
– náklady na spracovanie záverečnej štúdie a návrhov
– náklady na spracovanie projektu poistného produktu a jeho schválenie
– mzdové náklady pracovníkov a externistov podieľajúcich sa na prieskume trhu
– náklady na materiál a tlačivá
– náklady na počítačové spracovanie celej agendy
– náklady na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie pracovníka podieľajúcich sa na prieskume poistného trhu
– cestovné náklady súvisiace s prieskumom trhu

2. náklady na tvorbu nových poistení
– všetky náklady útvaru tvorby poistení-
– mzdové náklady
– náklady na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie
– materiálové náklady
– úhrada faktúr za služby súvisiace s tvorbou nových poistení

3. náklady na obchod
3.1 všetky náklady obchodných útvarov poisťovne najmä
– mzdové náklady pracovníkov obchodných útvarov, odmeny dôverníkov za obchodnú produkciu
– zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie vychádzajúce z miezd pracovníkov obchodu
– cestovné náklady obchodných útvarov
– materiálové náklady obchodných útvarov
– náklady na tlačivá a formuláre
– nájom priestorov pre kancelárie a agentúry, kde sa prevažne vykonáva obchodná činnosť
3.2 náklady poisťovne na propagáciu
3.3 náklady na tlač poistných zmlúv, poistných podmienok a dodatkov k ním a ďalších tlačív

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár