(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Skladovanie sa zaoberá všetkými rozhodnutiami o stave zásob, ktoré majú vplyv na výšku zásob

Funkcie skladovania:
– efekt množstevnej degresie
– preklenovanie medzi ponukou a dopytom
– ochrana pred neistotou Q
– otázka doplňovania zásob:
– kedy? – vtedy, keď prídeme ku konkrétnej výške zásob „S“ – pravidelné intervaly „t“
– koľko? – určené množstvo Q – množstvo, ktoré nám doplní zásobu nami určenú

Poistné zásoby

– čím sú vyššie poistné zásoby, tým sa zvyšujú náklady na skladovanie a tým je väčšia viazanosť zdrojov
– čím sú nižšie poistné zásoby, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť nedostatku zásob

3. možnosti stanovenia výšky poistnej zásoby:
1. pomocou nákladov na chýbajúce množstvo
2. explicitné zohľadnenie zmien dopytu v dôsledku vzniku nedostatočného množstva
3. udaním disponibility dodania

Ktoré faktory vplývajú na výšku poistnej zásoby:
1. čas potrebný na opätovný nákup
2. pravdepodobnosť sklzu času nákupu a predĺženia času príjmu
3. disponibilita dodania
4. počet skladov

S = tw (Nmax. – Np)
S – poistná zásoba
tw – čas potrebný na opätovný nákup
Nmax. – max. dopyt
Np – priemerný dopyt

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár