(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Mzda

– pracovníkovi prislúcha za vykonanú prácu mzda
– mzdou sa rozumie tarifná mzda (základná mzda, mzdová tarifa) mzdové príplatky a ostatné mzdové zložky ustanovené v mzdových predpisoch prípadne v kolektívnych zmluvách.
– mzda nesmie byť nižšia než minimálna mzda
– organizácia samostatne rozhoduje o uplatnení príslušnej formy základnej mzdy (úkolovej, podielovej, časovej) prípadne popri nej uplatnení ďalších mzdových foriem ustanovených v mzdových predpisoch.
– organizácie poskytujú pracovníkom podľa kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a v ich rámci podľa podnikových kolektívnych zmlúv.

Osobný účet mzdy

– org., kt. prevádzkuje podn. činnosť môže pracovníkovi po dohode s ním
zriadiť osobný účet mzdy. Na osobný účet sa prevádza dohodnutá časť mzdy, na ktorú by inak pracovníkovi zanikol nárok. Nemožno však naň prenášať tarifnú mzdu a mzdové príplatky o ktorých ustanovuje mzdový predpis alebo kolektívna zmluva. Dohoda musí obsahovať určenie časti mzdy a termín výplaty mzdy z osobného účtu. Dohoda o zriadení os. účtu sa musí zriadiť písomne inak neplatí.

Mzda a náhradné voľno za prácu nadčas

– za prácu nadčas poskytuje org. pracovníkovi popri dosiahnutej mzde príplatok vo výške najmenej 25% mzdovej tarify, ak ide o prácu nadčas, v noci alebo v dňoch nepretržitého odpočinku príplatok vo výške najmenej 50% mzdovej tarify.

Mzda a náhrada mzdy za sviatky

– za prácu vo sviatok prislúcha pracovníkovi za každú odpracovanú hodinu popri mzde poplatok vo výške jeho priemerného zárobku pripadajúceho na jednu hodinu. Príplatok sa poskytuje aj za prácu vykonávanú vo sviatok, kt. pripadne na deň nepretržitého odpočinku v týždni. Náhrada mzdy za sviatok neprislúcha pracovníkovi, kt. neospravedlnene zameškal smenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku.

Splatnosť mzdy a náhrady mzdy

– mzda a náhrada mzdy je splatná pozadu za mesačné obdobie, pokiaľ v podnikovej kol. zmluve alebo prac. zmluve nebolo dohodnuté iné obdobie. Mzda a náhrada mzdy sa vypláca vo výplatných termínoch určených podľa zásad ustanovených vyhláškou MF. Na žiadosť pracovníka mu musí byť mzda a náhrada mzdy počas dovolenky na zotavenie vyplatená pred nastúpením dovolenky. pri skončení prac. pomeru vyplatí organizácia pracovníkovi na jeho žiadosť mzdu a náhradu mzdy platnú za mesačné obdobie v deň skončenia prac. pomeru.

Výplata mzdy a náhrada mzdy

– mzda a náhrada mzdy sa vypláca pracovníkovi v peniazoch, v inom druhu plnenia sa poskytuje len vo výnimočných prípadoch ustanovených mzdovými predpismi.

Mzda a náhrada mzdy sa vypláca v prac. čase a na pracovisku. Výnimku môže určiť organizácia s podchádzajúcim súhlasom príslušného odbor. orgánu. pri mesačnom vyúčtovaní mzdy a náhrady mzdy je organizácia povinná vydať pracovníkovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach. Pracovník môže na prijatie mzdy a náhrady mzdy písomne splnomocniť inú osobu.

Zrážky zo mzdy a náhrady mzdy

– preddavok na daň z príjmu FO
– preddavok na mzdy, kt. je pracovník povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky pre priznanie mzdy
– sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadením súdom alebo org. štátnej správy
– sumy prepadajúce štátu a peňažné tresty alebo pokuty
– preplatky na dávkach nemocenského poistenia
– neprávom prijaté sumy dávok soc. zabezpečenia
– náhrada mzdy na dovolenku na zotavenie
– poistné na zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie a príspevok do fondu zamestnanosti

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. roman benca

  Moj zamestnavatel posunul pracovnu dobu na nocnej zmene ,ktora sa
  nezacina klasicky v pondelpk,ale v nedelu a pracuje sa do do stvrtka,to
  znamena ze sa konci v piatok rano.Od nedele je to 5 nocnych zmien.Ale tu
  nastal problem kedze tzv VELKY PIATOK 10.4.2009 je tymto mimo prac
  tyzdna.Tyzden prebiehal teda tak,ze aby sme mali odpracovane 4 zmeny
  pracovali sme od nedele a koncili vo stvrtok rano.Na zmenu vo stvrtok
  nam dal nahradne volno,lebo sme ostali doma a sviatok nam
  nezaplatil….odovodnenie:vraj na ten den nemame pracovnu zmenu.Takze
  som prisiel o sviatok a aj o nadcas hodiny z flexykonta co sa mi nepaci
  a myslim ze ma zamestnavatel podviedol,lebo este nikdy sa mi nestalo u
  inych zamestnavatelov,aby som nemal zaplateny sviatok.
  Toto iste sa opakovalo aj na 1maja…..
  Dakujem za radu

 2. andulicka

  Mám dotaz ohľadne minimálnej mzdy

Pridaj komentár