(, EuroEkonóm.sk ,  0)

V systéme nákladnej dopravy môžu byť prepravovanými elementmi napr.:
– poštová zásielka
– kusová zásielka
– kontajnerová zásielka
– naložený dopr. prostriedok (vozeň, kamión, príves, lichter – plávajúci kamión)

Vo všetkých týchto prípadoch prechádza element analogickými procesmi:
a.) vstup z okolia
b.) zhromažďovanie do dávky alebo súpravy
c.) tvorba kompletu
d.) pohyb kompletu po úseku
e.) triedenie kompletu v uzle
f.) zhromažďovanie do ďalšej súpravy, alebo výstup do okolia

Problémy, ktoré je nutné riešiť:
1.) Ako má vyzerať dopr. sieť
2.) V ktorých uzloch sa majú komplety triediť
3.) Stanoviť čas odchodu spojov
4.) Koordinácia jednotlivých druhov dopráv (hlavne železnicu a riečnu prepravu)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár