(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Systém plánovania možno charakterizovať z niekoľkých aspektov:

1. úroveň plánovania– rozlišujeme:
a) plán rozvoja podniku ako celku (korporatívne plánovanie)
b) plánovanie organizačných jednotiek (napr. divízií, oddelení, …)
c) funkčno–operačné plánovanie = plánovanie funkčných oblastí (napr. výroby, marketingu, financií, …)
d) plánovanie projektov
e) plánovanie úloh
f) plánovanie náhodných udalostí

2. vecný obsah plánu podniku – rozlišujeme:
a) plánovanie rozvoja podniku
b) plán marketingu, výroby, financií, investícií, výskumu a vývoja, ĽZ

3. časový horizont plánovania – rozlišujeme:
a) strategické plánovanie (3-8 rokov vo veľkých podnikoch, 2-3 v malých)
b) podnikateľské plánovanie (18 mesiacov – 5 rokov)
c) ročné plány a rozpočty
d) operatívne plány (kratšie ako obdobie 1 štvrťroka)

Z hľadiska histórie firmy a manažérskych kvalít manažérov vo firme rozlišujeme 3 strategické typy:
1. “obranca“
2. “hľadač možností“
3. “analyzátor“

OBRANCA

– podnikateľský problém-spočíva vo vytvorení stabilnej množiny svojich výrobkov
– inžiniersky problém-vyrábať čo najefektívnejšie bez nepodarkov
– administratívny problém-striktne kontrolovať výrobu a organizáciu ľudí
Plán podniku bude potom detailne prepracovaný ešte pred začatím akcie, pôjde o intenzívne nákladovo orientované plánovanie.

HĽADAČ MOŽNOSTÍ

– podnikateľský problém-hľadanie nových trhov a príležitosti pre výrobu
– inžiniersky problém-skupovanie licencií a výroba so zložitejšími technologickými postupmi
– administratívny problém-koordinovanie rozsiahlych diverzifikovaných operácií
Pôjde tu o globálne plánovanie bez toho, že by bol proces plánovania ukončený.

ANALYZÁTOR

Kombinácia obrancu a hľadača možnosti. Pre stabilnú výrobu svojich výrobkov využíva detailné plánovanie, pre nové a dodatkové produkty globálne plánovanie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Tomas Gmitter

  Aké sú základné aspekty systému firemného plánovania?

 2. MercurySpeed

  Článok identifikuje viaceré aspekty systému firemného plánovania, vrátane úrovne plánovania (od korporátneho po operačné), vecného obsahu plánov a časového horizontu plánovania.

 3. chokma

  Sú tradičné modely firemného plánovania, ako je tento, stále efektívne v dnešnej dobe rýchlych zmien?

 4. Barbora

  Tradičné modely môžu vyžadovať aktualizácie alebo adaptácie, aby boli efektívne v dynamickom a rýchlo sa meniacom obchodnom prostredí.

 5. Jozef Chmelar

  Môže byť prílišná závislosť na štruktúrovaných modeloch plánovania brzdou inovácie v podniku?

 6. Branislav Hornick

  Áno, prílišná závislosť na štruktúrovaných modeloch môže obmedziť flexibilitu a schopnosť podniku rýchlo reagovať na nové príležitosti alebo výzvy.

Pridaj komentár