(EuroEkonóm.sk)

Výpočet poistného:

brutto poistné = netto poitné + zábrana škôd + vlastné náklady + zisk + ďalšie prirážky

netto poistné = priemerná škoda + vychylová prirážka

priemerná škoda = suma škôd / počet všetkých škôd

maximálny výkyv = maximálna škoda – priemerná škoda

vykyvová prirážka = maximálny výkyv / predpokladaný počet uzavretých PZ


Pridaj komentár