(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Finančné riziká – druhy finančných rizík:
– riziko zdrojovej štruktúry financií – pomer cudzích a vlastných zdrojov firmy je meradlom rizikovosti.
– likvidné riziko – hrozba insolvencie a neschopnosti zaplatiť krátkodobé finančné záväzky vyplýva z rozporu medzi krátkodobými zdrojmi a krátkodobými záväzkami.
– riziko zo meny úrokových sadzieb – o úrokovej sadzbe rozhoduje trhová situácia ( trh cenných papierov, burza, finančná politika, menová politika a hospodársky rast).
– finančné riziko štruktúry dodávateľov a odberateľov – riziko financovania dodávateľského a odberateľského úveru je založené na tom, že väčšinou do 20 – 30 % z celku sa pripúšťa účasť jediného dodávateľa. Keď sa táto miera prekročí, vzniká veľké riziko z možnosti ovplyvnenia firmy špekulatívnym spôsobom.
– riziko z faktoru času – čím je podnikateľský zámer dlhodobejší, tým väčšie nepresnosti a neistoty čakajú firmu, tým väčšie riziko je spojené s rozhodnutím. Finančná likvidita sa vyjadruje pomerom disponibilných finančných zdrojov v hotovosti k celkovému kapitálu a je základným ukazovateľom rizikovosti časového horizontu.
– riziko z flexibility nákladov – toto riziko hovorí o pomere variabilných a fixných nákladov. Vysoký podial fixných nákladov spôsobuje podniku vysoko rizikové situácie.
– riziko teritoriálnych vplyvov – riziko vznikajúce z pozície realizácie medzinárodného platobného styku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Alojz Jan

  Aké sú hlavné druhy finančných rizík?

 2. Bohumil Dolezal

  Hlavné druhy finančných rizík zahŕňajú riziko zdrojovej štruktúry financií, likvidné riziko, riziko zo meny úrokových sadzieb, finančné riziko štruktúry dodávateľov a odberateľov, riziko z faktoru času, riziko z flexibility nákladov a teritoriálne riziko.

 3. Vanesa

  Je možné úplne eliminovať finančné riziko?

 4. Derradia

  Úplná eliminácia finančného rizika nie je možná, avšak môže byť minimalizovaná prostredníctvom efektívneho riadenia rizík a strategického plánovania.

 5. Elena

  Ako globálna ekonomická nestabilita ovplyvňuje prístupy k riadeniu finančného rizika?

 6. Sabina

  Globálna ekonomická nestabilita vyžaduje od podnikov adaptabilitu a vývoj pokročilých metód riadenia finančného rizika, aby mohli čeliť neistote a volatilite trhu.

Pridaj komentár