(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Definície direct marketingu – priameho marketingu:

1. Asociácia pre DM (Schultz)
Interaktívny marketingový systém, ktorý využíva 1 alebo viaceré reklamné médiá za tým účelom, aby sa vytvárala merateľná odozva alebo istá transakcia na komkoľvek mieste (nie je limitovaná priestorom)

2. Ekonomická encyklopédia (Labská)
Interaktívna metóda marketingu založená na báze vytvorenia istej databanky, ktorá obsahuje zoznam súčasných, minulých a potenciálnych zákazníkov.
Databáza slúži na konkrétne sledovanie a vyhodnocovanie účinku reklamy u jednotlivých zákazníkov. DM umožňuje priamu komunikáciu s poštou, telefónom alebo inými médiami, priamu komunikáciu medzi agentúrou priameho marketingu a zákazníkmi.
DM sprostredkúva priamu informáciu alebo vizuálnu reklamu vybranému okruhu prijímateľov a cieľom priameho marketingu je zjednotiť proces reklamy a kúpy do jedného procesu.

3. Horňák (autor abecedy reklamy)
Makreting – obchodný súbor aktivít založený na priamej interaktívnej väzbe zadávateľa s klientom s cieľom efektívneho oslovenia. Špecifikom DM je možnosť okamžitej spätnej väzby.
Účinnosť DM sa znásobuje ak je zadávateľovi vopred známa cieľová skupina. Podľa nej sa zosúladí optimálny produkt, optimálna cena a optimálny spôsob distribúcie. Zároveň sa vytvára príťažlivý obsah propagačného prostriedku pre zvolený segment a následne sa zvolí príslušný druh

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 23.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár