(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Výrobné riziká – úzko súvisia s faktormi technického rizika a vyznačujú sa možnosťou strát vo výrobnom procese. Faktory výrobného rizika: interné a externé.
Interné faktory sú:
– organizačné činitele, vplyv človeka a jeho zlýhanie, vplyv ľudského činiteľa na poruchy a havária,
– činitele spoľahlivosti zariadení, charakteristiky štatistického tolerančného a totálneho zlyhania strojov a zariadení,
– činitele ovplyvňujúce kvalitu výrobného procesu.
Externé faktory – vyvolávajú obmedzenia alebo zastavenie výroby. Majú charakter nedostatku zdrojov (surovín a materiálov, polotovarov, energie…). Výrobné riziko reprezentuje aj vplyv odpadov, znečistenie vôd, vplyv exhalácií a toxicita nežiadúcich látok vo výrobkoch, ktoré môžu ohroziť pirbeh výrobného procesu a jeho výsledky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Filip Paprcka

  Aké sú interné faktory výrobného rizika?

 2. RiverFlow

  Interné faktory zahŕňajú organizačné činitele, vplyv ľudského faktora na poruchy a havárie, a spoľahlivosť zariadení, vrátane ich štatistického tolerančného a totálneho zlyhania.

 3. Matus Salaj

  Sú externé faktory výrobného rizika viac ovplyvniteľné podnikom ako interné faktory?

 4. Branislav Palider

  Externé faktory, ako nedostatok zdrojov, môžu byť menej ovplyvniteľné podnikom ako interné faktory, ktoré podnik môže lepšie kontrolovať a optimalizovať.

 5. Fridrich Sitek

  Je možné úplne eliminovať výrobné riziko v modernom podnikateľskom prostredí?

 6. Marek Kozinka

  Úplná eliminácia výrobného rizika je veľmi ťažká, keďže vždy existujú neistoty spojené s internými a externými faktormi výrobného procesu.

Pridaj komentár