(EuroEkonóm.sk)

Súčasťou marketingu v poistnej spoločnosti je vytvorenie koncepcie interného marketingu, ktorá tvorí súčasť marketingového plánu celého podniku. Interný marketing znamená, že podnik musí efektívne pripravovať a motivovať svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi a zároveň aj všetkých pomocných pracovníkov, aby tým zabezpečili spokojnosť zákazníka. Znamená to uskutočňovať marketing na podnik ako celok.


Pridaj komentár