(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Logistiku je možné špecifikovať podľa rôznych kritérií:
a.) Obsah riešených problémov
b.) Rozsah užívateľov
c.) Úroveň riešených problémov

Podľa úrovne problému:
1.) Makrologistika
2.) Mikrologistika
3.) Metalogistika

1.) Makrologistika:
– rieši problémy globálnej fyzickej distribúcie tovaru v hospodárstve (národnom, nadnárodnom, multinárodnom).
– cieľom je komplexne optimalizovať a integrovať dopravné, manipulačné, a skladovacie procesy s informačnými, pričom tu participujú vo veľkom počte organizácie, odvetvia, oblasti, ale hlavne dopravný systém.

2. Mikrologistika:
– rieši problémy niektorej súčasti makrologistického systému, na vytváraní a riadení ktorej sa podieľa konkrétna firma. Rozsah je určený právnymi ohraničeniami pôsobnosti ekonomického subjektu .
– patrí sem podniková logistika, logistika spolupracujúcich organizácií a verejnoprospešných organizácií.

3. Metalogistika:
– rieši problémy logistického chovania v činnostiach rôznych firiem prípadne odvetví, ktoré prekrývajú aktivitu medzi makro a mikrologistikou. (využívanie špedícií…)
Príklad: konkrétny distribučný kanál (výrobcovia, sprostredkovatelia, prepravcovia, veľkoobchod, maloobchod). V týchto systémoch je možná spolupráca:
– odvetvová
– medziodvetvová

V prípade, že prioritou podnikateľského subjektu je poskytovanie logistických služieb hovoríme o logistike podniku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár