(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Vzťah distribúcie a komunikačného mixu – predmetom komunikačného mixu je vedomé formovanie informácií, ktoré firmy smerujú na odbytový trh s cieľom ovplyvniť existujúcich a potenciálnych kupujúcich.

2 základné problémové oblasti:
1. Push a pull stratégie orientované na distribučný kanál
2. Spoločná komunikačná politika výrobcu a obchodu zameraná na podporu predaja

Bariéry medzi distribúciou a komunikačným mixom
– čínsky šepot
– nevyjadrené predpoklady

Ďalšie faktory, ktoré môžu prekážať distribúcii v komunikačné kanály:
– rozdielne ciele výrobcov a spotrebiteľov
– rôzne organizačné štruktúry
– rozdielny status členov kanála
– rozdielne vnímanie identických podnetov členmi kanála
– tendencia k utajovaniu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár