(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Bratislava
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovenská republika
tel. : +421 2 67295198, +421 2 67295736
fax: +421 2 67295182
www fakulty:

Katedry

Katedra aplikovanej informatiky
Katedra matematiky
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Katedra štatistiky
Katedra účtovníctva a audítorstva

Charakteristika

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje vysokoškolské štúdium pre študentov v študijných odboroch:
3.3.12 Účtovníctvo,
9.2.10. Hospodárska informatika,
3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii,

Fakulta hospodárskej informatiky pripravuje ekonómov orientovaných na prácu so všetkými druhmi sociálnych a ekonomických informácií (ako sú účtovné, štatistické informácie, atď.), spojenú s ich získavaním, spracúvaním, kontrolou a vytváraním informačných systémov, schopných využívať tieto informácie pre analýzu dosiahnutých výsledkov v sociálnej a ekonomickej sfére, ale hlavne pri príprave sociálnych a ekonomických stratégií, rozhodovaní o variantoch možných riešení a pri vypracúvaní prognóz, s poznatkami potrebnými pre riadenie a rozhodovanie o zverených úsekoch, teda manažérov pre ekonomickú sféru a štátnu a komunálnu správu, ovládajúcich princípy práce s ľuďmi a organizáciu činnosti pracovných kolektívov, ako aj efektívne využívajúcich výpočtovú techniku.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár