(, EuroEkonóm.sk ,  0)

METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE ZISK

1. Priemerná výnosnosť investície (Vp)

Vp = suma Zi / (n x Ip)
Z – ročný zisk po zdanení
Ip – priemerná ročná hodnota IM v ZC

– pomocou tejto metódy vieme povedať, ktorý projekt je efektívnejší
– za predpokladu, že ide o lineárne odpisovanie a ZC = 0 sa Ip = ? obstarávacej ceny investície
– kritériom výberu je zisk, ktorý investícia v jednotlivých rokoch dosahuje

výhrady voči tejto metóde:
– nezohľadňuje faktor času
– nezohľadňujú sa odpisy ako dôležitý zdroj peňažných príjmov
– ak priemerná výnosnosť projektu je nižšia ako priemerná výnosnosť podniku zamietne sa projekt, aj napriek tomu že je možno dobrý

2. Index ziskovosti Iz
Iz = (suma Pn x 1/(1 +i)n) / K
– v prípade obmedzených zdrojov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár