(, EuroEkonóm.sk ,  3)

Styk firmy je už dlhodobo nemysliteľný bez komunikácie firmy so zákazníkmi. V súčasnej dobe je stále ťažšie zaistiť bezproblémový tok informácií medzi producentom tovarov a potencionálnym spotrebiteľom na druhej strane. Tento proces komunikácie sa vo vzťahu k marketingu označuje termínom promotion. Pod marketingovým prístupom k propagácii rozumieme to, že upozorňuje spotrebiteľa, že na trhu určitý tovar nielen existuje, ale prečo práve tento tovar alebo službu by si mal kúpiť, a to nielen dnes, ale aj v budúcnosti. Propagácia sprostredkuje informačný tok výhodný pre obe strany. Pre výrobcov predstavuje najmenej nákladný prístup k trhu značného rozsahu, a spotrebiteľ má informácie, ktoré mu poskytujú základňu pre lepšiu orientáciu na danom trhu, tým pádom môže uskutočniť výhodnejšiu voľbu pri nákupe tovaru alebo služby.

Pri rozhodnutí propagovať jednotlivú podnikovú činnosť narážame na hlavný problém v tom, aké propagačné prostriedky môžeme použiť a v akom rozsahu každý z nich a následne aj aké metódy využitia týchto prostriedkov. Hlavným cieľom propagácie je zvýšenie predaja tovaru na trhu. Nejde len o zvýšenie odbytu samotného, ale aj o zvýšenie zisku.

Na to, aby sa splnili tieto podmienky (ciele), propagácia sa snaží o vyhľadávanie nových propagačných prostriedkov a metód, aby sa ešte účinnejšie pôsobilo na vedomie spotrebiteľa:
• pôsobiť účinnejšie ako konkurencia
• skúmať pôsobnosť propagačných prostriedkov vzhľadom na vynaložené úsilie
• propagačným výskumom vyhľadávať nové prostriedky a metódy propagácie
• presvedčiť spotrebiteľa, že aj propagácia je formou rozšírenia jeho znalostí z oblasti vedy a techniky a to formou aj obsahom

Medzi subjekty propagácie zaraďujeme: výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov. Medzi aktívnych činiteľov môžeme zaradiť výrobné podniky, podniky služieb alebo ostatné podniky a sprostredkovateľov, medzi ktorých patria reklamné agentúry, špecializované firmy. Pasívny členovia sú tí, na ktorých je propagačná činnosť zacielená, ktorých sa snaží ovplyvniť. Nemusia to byť koneční spotrebitelia, ale aj širší okruh zákazníkov, napríklad pracovníci obchodu.
Určitý výrobok alebo služba, ktorú sa snažíme spropagovať nazývame predmet propagácie. Na neho sa viaže propagačný prostriedok, ktorý má byť účinným nástrojom propagácie.

Môžu ním byť všetky formy reklamy. Používajú sa aj rôzne metódy, ako tieto propagačné prostriedky využívať. Závisí aj od rozsahu použitých prostriedkov, ako ich intenzity tak aj územného rozsahu. Dôležitú úlohu hrá čas, v ktorom má propagácia pôsobiť a v akých časových intervaloch. Rozsah propagácie a aj výber prostriedkov musí byť úmerný rozsahu činnosti a jeho pôsobenia na trh.

Ekonomickú účinnosť propagácie meriame ako pomer zvýšeného odbytu k vynaloženým prostriedkom na propagáciu. Nie je to presné, ale musíme z niečoho vychádzať. Skreslenia, ktorých sa dopustíme, môžu vychádzať z časovej ohraničenosti pôsobenia propagácie.
Propagáciu podniku nezačíname zvyčajne od nuly. Pri výrobkoch, ktoré sú už umiestnené na trhu, je propagácia prevádzaná v rôznej intenzite stále. Je nutné stále uvažovať, aké zvýšenie obratu a zisku nám prinesie vynaložená propagácia. Stále musíme dbať na rovnováhu a porovnávať rozličné modely riešenia a vybrať pre nás ten správny. Pri používaní propagácie je nutné poznať objektívne vlastnosti výrobku, jeho klady aj zápory, pretože silno ovplyvňujú propagáciu. Každé zlepšenie výrobku je nutné okamžite využiť a presadzovať ho. Rozsah propagačného úsilia je priamo závislý na veľkosti podniku a jeho finančnej situácii.

FORMY PROPAGÁCIE

Reklama – platená forma nepriameho presadzovania a propagácie tovaru, je nástrojom komunikácie so širokou verejnosťou a jej šírenie hromadnými prostriedkami dáva výrobku charakter legitímnosti a spoločenskej spoľahlivosti a prijateľnosti. Spotrebiteľ príjma a porovnáva rôznych konkurentov, nevyvíja na neho priamy tlak.

Podpora predaja – krátkodobé obchodné potreby ako sú cenové zvýhodnenia a iné vážne priťahuje pozornosť spotrebiteľa a motivuje ho ku kúpe.

Publicita – je to nepriama stimulácia dopytu, kedy nezávislá organizácia informuje o výrobku. Tieto správy nie sú platené výrobcom a vzbudzujú u spotrebiteľov väčšiu dôveru. Má charakter zaujímavosti a nielen obchodne orientovanej komunikácie.

Osobný predaj – osobný kontakt medzi zákazníkom a agentom. Dealer sa snaží na klienta pôsobiť väčšinou agresívnymi prostriedkami.

Účinnosť propagácie sa zvýši, ak sú všetky nástroje marketingu dobre zladené. Optimalizácia skladby nástrojov propagácie je dosahovaná predovšetkým empirickou cestou.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 23.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Džej Há

    Dnes je moderný aj nechutný marketing, ku ktorému treba aj odvahu a asi aj podradný život, lebo toto normálny zdravy slusný človek so ctou nespravi.

  2. Milan Tulenko

    Výborný článok o propagácii, snáď ho doplním ešte o Affiliate marketing. Affiliate je system marketingu, kde neplatíme za dráhe reklamy v televízii či iných mediach dopredu a nikdy nevieme čí reklama nám dovedie zákazníkov alebo nie. U Affiliate marketingu využívame software, do ktorého sa nám registrujú Affiliate partneri ktorý propagujú náš tovar alebo služby. Až keď je tovar alebo služba predaná a uplynul zákonom stanovený čas na vrátenie peňazí, vtedy nášho Affiliate partnera vyplatíme dopredu dohodnutou províziou. Ďalším plusom je že naši partneri odkazujú na náš web,je to dobre pre SEO a tak naše stránky sa rýchlo dostanú na prvé priečky vo výsledkoch vyhľadávania Google. My ako firma či eshop neplatíme dráhe reklamy a tak môžeme znížiť aj ceny produktov čo priláka ďalších zákazníkov.

  3. Peter

    Affiliate program je dobrý propagačný nástroj. Záleží ale na tom koľko Vás tento doplnok ku stránke stojí a ako rýchlo získať partnerov, ktorý budú ochotný za províziu propagovať Váš eshop či firmu. Záleží na pomere cena : výkon ako pri všetkom. Je ale hlavne vhodný na propagáciu pri internet marketingu. Ak sa chcete dostať aj do povedomia ľudí, ktorý niesu stále na nete, tak potrebujete využívať aj iné druhy propagácie. Polepte si auto Vašim logom, inzerujte a používajte Vaše logo v inzerátoch. Dajte si vyšiť Vaše logo na svoje oblečenie, alebo objednajte si propagačný textil, ktorý ľudia budú využívať, napíklad uteráky, alebo osušky. Tých možností je veľa a každú si treba spätne vyhodnotiť či mala zmysel alebo nie. Vyhodnotenie je najdôležitejšia časť marketingu.

Pridaj komentár