(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Hodnotenie efektívnosti investičných projektov je záverečnou etapou predinvestičnej prípravy. Pri hodnotení sa používa veľký počet metód.

Delenie metód:
I. Podľa toho, či zohľadňujú alebo nezohľadňujú faktor času
a) statické – nezohľadňujú faktor času, napr. jednoduchá doba návratnosti, metóda priemerných ročných N, pomerne nízka používateľnosť, použitie:
– vtedy, ak faktor času nemá rozhodujúci význam
– keď sa kapitálové výdavky vynakladajú jednorázovo
– keď doba životnosti projektu je krátka
b) dynamické – zohľadňujú faktor času, napr. metóda vnútorného výnosového percenta, ČSH
– používajú sa na výpočet efektívnosti investičných projektov s dlhšou dobou životnosti

II. Podľa toho, čo sa považuje za efekt z investície
a) metódy, ktoré za efekt z investície považujú úsporu nákladov
b) zisk
c) peňažné príjmy (peňažný tok z investície)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár