(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Štruktúra podnikateľského plánu – Frank Kadlec

Frank Kadlec doporučuje túto štruktúru podnikateľského plánu:
1. dokumentácia o orientácii podniku
2. podnikateľský plán
3. plán marketingu a predaja

Štruktúra podnikateľského plánu – Anna Pilková

Anna Pilková doporučuje túto štruktúru business plánu:
1. sumár (max. 2 strany)
2. hlavná časť podnikateľského plánu
a) popis produktu
b) ekonomický a mimoekonomický úžitok
c) manažment a kľúčové osobnosti
d) situačná analýza
e) podnikové a výrobné stratégie a plány
f) finančné projekcie
3. prílohy

Štruktúra podnikateľského plánu – Edward Blackwell

Edward Blackwell doporučuje túto štruktúru podnikateľského zámeru:
1. stručné prehlásenie
2. trh
3. odbornosť, skúsenosti a zdroje zainteresovaných osôb
4. výhody produktov
5. metódy riadenia
6. dlhodobý výhľad
7. použitie fondov
8. finančné ciele
9. dodatky
10. minulosť podniku

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Dominik Kluciar

  Aké štruktúry podnikateľského plánu odporúčajú odborníci?

 2. Karolina Petkova

  Článok uvádza rôzne odporúčané štruktúry podnikateľského plánu od odborníkov ako Frank Kadlec, Anna Pilková a Edward Blackwell, ktoré zahŕňajú rôzne komponenty od dokumentácie o orientácii podniku, sumáru, popisu produktu, finančných projekcií až po dlhodobý výhľad a použitie fondov.

 3. Answer

  Je možné tvrdiť, že jedna štruktúra podnikateľského plánu je lepšia než iná, alebo sú všetky prístupy rovnocenné?

 4. Jakub Cicmanec

  Táto otázka je subjektívna a závisí od konkrétneho podnikateľského zámeru a sektoru, v ktorom podnik pôsobí. Rôzne štruktúry môžu byť vhodnejšie pre rôzne typy podnikov a ich špecifické potreby. Dôležité je zvoliť štruktúru, ktorá najlepšie vyhovuje cieľom a požiadavkám daného podniku.

 5. Juraj Hruska

  Môže byť príslišné dodržiavanie štandardizovaných štruktúr podnikateľských plánov skôr na škodu ako na úžitok, obmedzujúc kreativitu a inováciu?

 6. Nikolas

  Prílišné zameranie na štandardizované štruktúry môže skutočne obmedziť flexibilitu a inovačný prístup k plánovaniu podniku. Avšak, určitá miera štruktúry je potrebná pre jasnosť a organizáciu, ktoré sú kľúčové pre zainteresované strany, ako sú investori alebo finančné inštitúcie. Kľúčom je nájsť rovnováhu medzi dodržiavaním osvedčených postupov a povzbudením inovácie.

Pridaj komentár